Anunț selecție cadre didactice pentru anul școlar 2023-2024

S-a lansat procedura de selecție a personalului didactic necesar desfășurării activităților de pregătire pentru performanță în cadrul Centrului Județean de Excelență Tulcea pentru anul școlar 2023-2024.

Pentru activitățile de pregătire se pot înscrie cadre didactice titulare care predau la nivel gimnazial și liceal în unitățile de învățământ din județul Tulcea, respectând procedura operațională.


Procedură Operațională selecție cadre didactice CJEx Tulcea