Anunț selecție elevi pentru anul școlar 2023-2024

A fost lansată procedura de selecție a elevilor care doresc să participe la cursurile de pregătire pentru performanță în cadrul Centrului Județean de Excelență Tulcea în anul școlar 2023-2024.

Pentru activitățile de pregătire se pot înscrie elevi ai unităților de învățământ din județul Tulcea, respectând procedura operațională.

Procedură Operațională selecție elevi CJEx Tulcea

Fișă de înscriere

Declarație acord prelucrare date


Link înscriere elevi Tulcea

Link înscriere elevi Măcin