Home

Orar grupe – februarie 2024

Orar grupe – martie

Orar grupe – aprilie

Listă cadre didactice CJETL


Centrul de Excelență sau de Performanță s-a înființat prin Ordin al ministrului din noiembrie 2020. Finanțarea vine de la minister, sperăm și din donații conform cu legea și ne-am dori, pe cât va fi posibil, o colaborare bună și sprijin din partea Consiliului local, Centrul nostru fiind  la început de drum. Avem copii foarte buni, cu capacități foarte mari, nevalorificate suficient, din păcate. Vrem, prin acest Centru de performanță, să ne mândrim cu copiii tulceni prin rezultatele de excepție  la olimpiade naționale și internaționale. (prof. Constantin Coca, inspector școlar județean adjunct)

Viorica Pavel, inspector școlar general și consilier local: “Fișe de înscriere au fost transmise în școli. Deja înscrierea este finalizată, copiii urmând a fi organizați în grupe la disciplinele română și matematică, grupe cu elevi de gimnaziu cu cel mult 10 și grupe de liceu de cel mult 15 elevi. Probabil vor fi în jur de 11 grupe, gimnaziu și liceu pe disciplinele română și matematică. Selecția cadrelor didactice se face pe baza unui portofoliu și a unui interviu. Activitățile vor avea loc în weekend, sâmbăta sau duminica, astfel încât să poată veni și copiii din zonele limitrofe și din județ. Noi considerăm că vor fi activități prin care elevii vor performa, vor fi foarte bine pregătiți să participe cu succes la concursuri. Dorim să deschidem Centrul de performanță de pe 8 februarie și poate funcționa și online”- a completat inspectorul școlar general despre Centrul Județean de Excelență, proaspăt înființat.
Avem copii dotați, cadre didactice de excepție, așteptăm performanță! Succes!
(https://www.ziarulzigzag.ro/educatie-cultura/tulcea-are-centru-judetean-de-excelenta-accesibil-de-doar-de-elevii-premianti/)


Încă de anul trecut, prin ordin, în fiecare județ al țării a fost înființat câte un Centru Județean de Excelență. Fiecare dintre acestea vor funcționa ca unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către inspectoratele școlare județene. La Tulcea, profesorul Constantin Coca a fost detașat în interesul învățământului să conducă acest centru începând cu data de 7 decembrie 2020.

Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență a fost aprobat prin ordin de ministru, încă din septembrie 2020 cu scopul de a „elabora și aplica strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe”.

ISJ Tulcea – sediul Centrului Județean de Excelență

Potrivit acestui regulament, aceste centre de excelență organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, un set de șapte activități și servicii educaționale:

1) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale;

2) inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;

3) asigurarea, anual, a constituirii, funcționării și pregătirii grupelor de excelență;

4) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;

5) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență;

6) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe, pe discipline;

7) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene/al municipiului București.
(https://infotulcea.ro/peste-150-de-elevi-inscrisi-la-centrul-judetean-de-excelenta/)

/