Înființarea Centrului de Excelență Tulcea

Încă de anul trecut, prin ordin, în fiecare județ al țârii a fost înființat câte un Centru Județean de Excelență. Fiecare dintre acestea vor funcționa ca unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către inspectoratele școlare județene. La Tulcea, profesorul Constantin Coca a fost detașat în interesul învățământului să conducă acest centru în data de 7 decembrie 2020, iar două zile mai târziu, pe 9 decembrie 2020 obținea pentru acesta personalitatea juridică inclusiv CIF-ul de la ANAF.

Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență fusese aprobat, tot prin ordin de ministru, încă din septembrie 2020 cu scopul de a „elabora și aplica strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe”.

Potrivit acestui regulament, aceste centre de excelență organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, un set de șapte activități și servicii educaționale:

1) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale;

2) inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;

3) asigurarea, anual, a constituirii, funcționării și pregătirii grupelor de excelență;

4) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;

5) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență;

6) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe, pe discipline;

7) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene/al municipiului București.

 prof. Constantin Coca