Anunț selecție cadre didactice pentru anul școlar 2022-2023

S-a lansat procedura de selecție a personalului didactic necesar desfășurării activităților de pregătire pentru performanță în cadrul Centrului Județean de Excelență Tulcea pentru anul școlar 2022-2023.

Pentru activitățile de pregătire se pot înscrie cadre didactice titulare care predau la nivel gimnazial și liceal în unitățile de învățământ din județul Tulcea, respectând procedura operațională.